LC-13

Lounea Oivan tukeman säätöventtiilin toimittaja on Danfoss.

Käyttöönotto
Lämmityspatterin säätöventtiilin asennus tehdään valitsemalla Lounea Älykoti -sovelluksen valikosta Laitteet, napsauttamalla  Asenna uusi… ja valitsemalla Älytermostaatti.

Laitteen poistaminen
Kun laite on asennettu, se voidaan poistaa valitsemalla oikea lämmityspatterin säätöventtiili Laitteet-kohdan luettelosta, valitsemalla Poista ja noudattamalla ohjeita.

Laitteen resetointi

Jos laite ei vastaa tai Lounea Oiva -pääte ei enää ole saatavilla, laitteen tehdasasetukset voidaan palauttaa seuraavalla tavalla:

  1. Irrota paristokotelon kansi ja irrota yksi paristo
  2. Pidä alhaalla keskellä olevaa painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan samalla, kun asetat pariston takaisin paikalleen
  3. Laitteen tehdasasetukset on nyt palautettu