NodOn kaksoiskytkin

Lounea Oivan tukeman kaksipainikkeisen seinäkytkimen toimittaja on NodOn. Se mahdollistaa kahden laitteen tai laiteryhmän päälle/pois-kytkennän ohjauksen tai enintään neljän erilaisen esiasetuksen ohjauksen.

Käyttöönotto
Kaksipainikkeisen seinäkytkimen asennus tehdään valitsemalla Lounea Älykoti -sovelluksen valikosta Laitteet, napsauttamalla Asenna uusi… ja valitsemalla Kaksoiskyktkin.

Laitteen poistaminen
Kun laite on asennettu, se voidaan poistaa valitsemalla oikea kaksoiskytkin Laitteet-kohdan luettelosta, valitsemalla Poista ja noudattamalla ohjeita.

Laitteen resetointi
Jos laite ei vastaa tai yhdyskäytävä ei enää ole saatavilla, laitteen tehdasasetukset voidaan palauttaa seuraavalla tavalla:

  1. Pidä kahta alimmaista painiketta pohjassa yhden sekunnin ajan
  2. Päästä painikkeet ylös. 
  3. Onnistuneen resetoinnin merkiksi laite vilauttaa punaisen ja vihreän valon. Laitteen tehdasasetukset on nyt palautettu

Laite ei välttämättä resetoidu oikein, jos paristo on vähissä. Kokeile vaihtaa paristo.